Plan rehaVIta. Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020. Xunta de Galicia. 2015.

Plan rehaVIta. Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020. Xunta de Galicia. 2015.

O Plan rehaVIta define as liñas estratéxicas das políticas públicas nesta materia e que suporá mobilizar máis de 600 millóns de euros, cunha previsión de beneficiar a máis de 152.000 galegos. Destacantidade total, 307 millóns de euros corresponden a investimentos directos da Administración Pública, e outros tantos con investimentos inducidos de carácter privado.Índice de contidos:-Introdución-Capitiulo 1.- O Instituto Galego da Vivenda e Solo.-Capitiulo 2.- Criterios de planificación da política de vivenda-Capitiulo 3.- Eixos de actuación    Eixo 1. Acceso á vivenda    Eixo 2. Rehabilitación de vivendas e renovación urbana    Eixo 3. Prevención da exclusión residencial    Eixo 4. Outras medidas en materia de vivenda-Capitiulo 4.- Proxección orzamentaria e indicadores de seguimentoDocumento.- Plan rehaVIta (completo)Documento.- Plan rehaVIta (resumo)